Сиёсатчи кутубхонаси
Лисону-т-тайр (насрий баёни)

Муаллиф : Алишер Навоий

Аннотация :

“Лисону-т-тайр” достони шоир умрининг сўнгги йилларида, 1499 йилда ёзиб тугалланган. Филология фанлари номзоди Ш.Эшонхўжаев достоннинг илмий-танқидий матнини яратиб, изоҳлар билан нашрга тайёрлаган (МАТ, 12-жилд). Мазкур нашрда достон ҳажман 193 боб, 3666 байтдан иборат.

“Лисону-т-тайр” достони фалсафий-тасаввуфий мавзуда яратилган бўлиб, улуғ форс-тожик адиби Фаридиддин Атторнинг “Мантиқу-т-тайр” достонига жавобан ёзилган.

Сайтда ўқиш Юклаш
Aflotun

Муаллиф : Афлотун

Аннотация :

фавам яаывпваы ываыв выаыв ываы м

Сайтда ўқиш Юклаш
ТАШРИФ ДОИРАСИДА

Муаллиф : Афлотун

Аннотация :

sdas 

Сайтда ўқиш Юклаш